Ngự Long Truyền Kỳ

Thể loại: Game Nhập Vai

Sản xuất: Such-game

Ra mắt: Tháng 7/2018

1900545482 - Nhánh 2(Từ 8h30 đến 18h)

0982805870 (Từ 18h đến 8h30)